SKIM PEMBIAYAAN MUDAH USAHAWAN
(SPMU)

Skim Pembiayaan Mudah Usahawan (SPMU) merupakan satu kemudahan yang disediakan oleh YPU bertujuan untuk membantu usahawan Terengganu bagi meningkatkan operasi perniagaan.

PERINCIAN PEMBIAYAAN
 1. Jumlah
  => RM5,000.00
 2. Jangkamasa Bayaran
  => Sehingga 25 Bulan
 3. Cagaran
  => Tiada
 4. Kadar Caj Keuntungan
  => Tiada
 5. Kadar Caj Perkhidmatan
  => RM100 bagi setiap kelulusan
 6. Penjamin
  => Tiada
SKOP PERNIAGAAN
 1. Sektor Peruncitan
  Restoran, Kedai Runcit, Pakaian, Perkakas Dapur, Kraftangan, Perhiasan, Produk Kesihatan, dan lain-lain berkaitan.
 2. Sektor Perkhidmatan
  Jahitan, Studio Gambar, Kerja Kimpalan, Bengkel Permotoran, Membaiki Peralatan Elektrik, SPA, Taska, Pembekal/Vendor Peralatan dan lain-lain berkaitan.
 3. Sektor Pembuatan
  Industri Kecil seperti memproses makanan, perkilangan dan lain-lain berkaitan.
 4. Sektor Pelancongan
  Homestay, Ejen Pelancongan, Houseboat dan lain-lain berkaitan. (Hendaklah berdaftar dengan Agensi Pelancongan yang berkaitan)
CARA MEMOHON PEMBIAYAAN
 1. Dapatkan borang permohonan daripada YPU dan isi dengan lengkap. Borang yang tidak lengkap tidak akan diterima atau akan dikembalikan.
 2. Pegawai Pembiayaan YPU akan memproses dan menilai permohonan anda, termasuk mengadakan lawatan ke premis perniagaan yang dinyatakan.
 3. Pengeluaran pembiayaan akan dibuat setelah permohonan diluluskan.
SYARAT PERMOHONAN
 1. Warganegara Malaysia berumur 18 tahun – 55 tahun dan mestilah Bumiputera.
 2. Perniagaan adalah milikan Rakyat Terengganu/Bermastautin di Terengganu (lebih dari 10 Tahun berserta bukti) dan menjalankan perniagaan di Terengganu.
 3. Pemohon mestilah telah berdaftar dengan Suruhanjaya Pilihanraya Malaysia sebagai Pemilih di Negeri Terengganu.
 4. Mempunyai premis dan jenis perniagaan yang khusus.
 5. Memiliki lesen perniagaan yang sah yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa tempatan atau persekutuan.
 6. Telah menjalankan perniagaan dan mempunyai Sijil Pendaftaran Perniagaan (SSM) yang masih sah dan aktif sekurang-kurangnya 3 bulan dari tarikh pendaftaran SSM (tertakluk kepada Syarikat Milikan Tunggal dan Perkongsian sahaja).
 7. Terlibat secara langsung dalam perniagaan (owner operating) serta beroperasi sepenuh masa.
 8. Pemohon mestilah menjadi ahli Sahabat Usahawan Terengganu dan telah mendapat khidmat nasihat dan bimbingan serta menghadiri kursus yang dianjurkan oleh YPU.
DOKUMEN YANG DIPERLUKAN
 1. Borang permohonan yang lengkap diisi.
 2. Salinan MyKad Pemohon.
 3. Salinan MyKad Pasangan/Waris.
 4. Gambar berukuran passport.
 5. Salinan Sijil Pendaftaran Syarikat (SSM).
 6. Salinan Penyata Bank Perniagaan (3 Bulan Terkini).
 7. Sebutharga atau senarai barangan atau peralatan yang diperlukan.
 8. Laporan CCRIS dari Bank Negara atau Laporan CTOS.
 9. Salinan Keahlian SUT.
 10. Salinan Daftar Pemilih (SPR).
 11. Lakaran pelan lokasi perniagaan. (Google Maps tidak diterima.)