SKIM DANA PRIHATIN TERENGGANU – OKU
(D-HATI)

Skim Dana Prihatin Terengganu – OKU (D-HATI) merupakan satu kemudahan yang disediakan oleh YPU bertujuan untuk membantu usahawan OKU Terengganu memperkembangkan lagi perniagaannya.

PERINCIAN PEMBIAYAAN
 1. Jumlah
  => Maksima Sehingga RM5,000.00
 2. Konsep Geran
  => 80% YPU & 20% Usahawan
 3. Tujuan
  => Pembelian Mesin & Peralatan Sahaja
SKOP PERNIAGAAN

Semua sektor perniagaan yang TIDAK bercanggah dengan undang-undang Malaysia.

CARA MEMOHON GERAN
 1. Dapatkan borang permohonan daripada YPU dan isi dengan lengkap. Borang yang tidak lengkap tidak akan diterima atau akan dikembalikan.
 2. Pegawai Pembiayaan YPU akan memproses dan menilai permohonan anda termasuk lawatan ke premis perniagaan.
 3. Pengeluaran geran akan dibuat setelah permohonan diluluskan kepada pembekal dengan syarat pemohon telah menjelaskan bayaran sebanyak 20% kepada pembekal.
SYARAT PERMOHONAN
 1. Warganegara Malaysia berumur 18 tahun – 55 tahun dan mestilah Bumiputera.
 2. Perniagaan adalah milikan Rakyat Terengganu dan menjalankan perniagaan di Terengganu.
 3. Pemohon mestilah telah berdaftar dengan Suruhanjaya Pilihanraya Malaysia sebagai Pemilih di Negeri Terengganu.
 4. Pemegang Kad OKU Sahaja.
 5. Memiliki lesen perniagaan yang sah yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa tempatan atau persekutuan.
 6. Telah menjalankan perniagaan dan mempunyai pendaftaran perniagaan SSM yang masih sah sekurang-kurangnya selama 3 bulan.
 7. Terlibat secara langsung dalam perniagaan (owner operating) serta beroperasi sepenuh masa.
 8. Pemohon mestilah menjadi ahli Sahabat Usahawan Terengganu dan telah mendapat khidmat nasihat dan bimbingan serta menghadiri kursus yang dianjurkan oleh YPU.
DOKUMEN YANG DIPERLUKAN
 1. Borang permohonan yang lengkap diisi.
 2. Gambar berukuran passport.
 3. Salinan MyKad pemohon.
 4. Salinan Kad OKU.
 5. Lesen perniagaan SSM, Premis Perniagaan, dan borang A & D (jika berkenaan).
 6. Gambar Produk.
 7. Sebutharga atau senarai barangan atau peralatan yang diperlukan.
 8. Salinan Kad Keahlian SUT.
 9. Salinan Daftar Pemilih (SPR).
 10. Lakaran pelan lokasi perniagaan. (Google Maps tidak diterima.)