SAHABAT USAHAWAN TERENGGANU
(SUT)

Program Sahabat Usahawan Terengganu (SUT) diwujudkan bertujuan untuk menambah dan meningkatkan jalinan keusahawanan melalui pengukuhan komuniti usahawan di Negeri Terengganu.

OBJEKTIF
 1. Melahirkan usahawan yang berilmu dan berpengetahuan dalam aspek pengurusan serta mempunyai ciri-ciri usahawan yang berdaya saing melalui latihan dan kursus yang dianjurkan.
 2. Membudayakan keusahawanan sebagai kerjaya pilihan di kalangan rakyat Negeri Terengganu.
 3. Memperkukuhkan komuniti usahawan di dalam dan di luar Negeri Terengganu melalui Rakan Strategik dengan Usahawan dan NGO Keusahawanan.
MANFAAT KEAHLIAN
 1. Berpeluang untuk menambah jalinan hubungan (networking) sesama ahli SUT serta lain-lain usahawan dalam dan luar negeri.
 2. Hebahan berkait kursus atau program YPU akan dihebahkan melalui emel, facebook dan chanel telegram di https://t.me/SahabatUsahawanTerengganu
 3. Berpeluang mendapatkan manfaat perkhidmatan yang ditawarkan oleh YPU seperti Pembiayaan, Sewaan Premis & Kilang, Pembangunan Produk, Penyertaan Event serta Kursus & Seminar anjuran YPU.
CARA MEMOHON KEAHLIAN
 1. Klik DAFTAR KEAHLIAN/PEMBAHARUAN KEAHLIAN dan lengkapkan maklumat pendaftaran.
 2. Pegawai Pembangunan Usahawan akan memproses permohonan keahlian tersebut samaada keahlian baharu ataupun pembaharuan keahlian tersebut.
 3. Pemprosesan data permohon akan diselesaikan sekurang-kurangnya selama tujuh (7) hari bekerja.
 4. Pemohon akan menerima emel yang mengandungi maklumat pendaftaran atau pembaharuan keahlian berbentuk KOD QR KEAHLIAN.
SYARAT KELAYAKAN
 1. WARGANEGARA MALAYSIA berumur tidak kurang daripada 18 tahun dan mestilah BUMIPUTERA.
 2. Operasi perniagaan mestilah dijalankan di Negeri Terengganu dan perniagaan yang sah disisi undang-undang Malaysia.
 3. Bagi RAKYAT NEGERI TERENGGANU terbuka kepada semua termasuk yang menjalankan perniagaan di luar Negeri Terengganu (Perantau).
 4. Bagi BUKAN RAKYAT NEGERI TERENGGANU tetapi menetap di Negeri Terengganu melebihi 10 tahun, boleh memohon surat pemastautin di PEJABAT DAERAH masing-masing dahulu sebelum memohon keahlian Sahabat Usahawan Terengganu.
 5. Sekiranya permohonan oleh pemohon tidak lengkap sepenuhnya, pihak YPU berhak untuk tidak memproses permohonan tersebut.
KADAR BAYARAN KEAHLIAN
(KEAHLIAN BAHARU & PEMBAHARUAN KEAHLIAN)
 1. PAKEJ 1
  – RM10 untuk keahlian selama 1 Tahun
 2. PEKAJ 2
  -RM25 untuk keahlian selama 3 Tahun
 3. PAKEJ 3
  -RM40 untuk keahlian selama 5 tahun

Nota: Segala pembayaran perlu dijelaskan secara atas talian ke Akaun Bank Muamalat Malaysia Berhad (BMMB) Yayasan Pembangunan Usahawan Terengganu (YPU), No Akaun: 130 1000 2013 711 ATAU pembayaran boleh dijelaskan di Kaunter Pembayaran YPU.