PROGRAM USAHAWAN BELIA SEJAHTERA
(UBES)

Program Usahawan Belia Sejahtera (UBES) telah diperkenalkan sebagai satu langkah Kerajaan Negeri Terengganu dalam usaha untuk memberi peluang kepada warga belia tempatan agar memilih keusahawanan sebagai kerjaya pilihan.

PERINCIAN MANFAAT
 1. Pengembagan Perniagaan
  Pembiayaan RM5,000.00 hingga RM30,000.00
 2. Dana Peralatan:-
  RM5,000.00
 3. Dana Branding:-
  RM2,000.00
OBJEKTIF PROGRAM

Program ini memberi fokus kepada belia dan beliawanis lepasan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau sijil kemahiran yang tidak dapat menyambung pengajian ke peringkat IPTA/IPTS dan berminat untuk menceburi / mengembangkan perniagaan sedia ada.

MODUS OPERANDI PROGRAM
 1. Latihan Keusahawanan
 2. Geran Peralatan
  – RM5,000.00)
 3. Geran Pembangunan Perniagaan
  – RM2,000.00)
  *Nota: Hanya kepada usahawan yang layak sahaja.
 4. Pemantauan / Coaching
SYARAT PERMOHONAN
 1. Bumiputera, Islam dan Rakyat Terengganu.
 2. Berminat menjadi usahawan sepenuh masa.
 3. Berumur 18-35 tahun.
 4. Sekiranya berniaga, mestilah tidak melebihi 3 tahun beroperasi.
DOKUMEN YANG DIPERLUKAN
 1. Salinan Kad Pengenalan Ibu/Bapa (Jika Berkaitan)
 2. Salinan Bukit Lengkap Vaksin 2 Dos.
 3. Gambar Pemohon.
 4. Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau setaraf (Jika Berkaitan)
 5. Sijil Pendaftaran Syarikat (SSM) (Jika Berkaitan)