PENOLONG PENGURUS KEWANGAN GRED A41
Kumpulan: Pengurusan & Profesional
Nama Jawatan: Penolong Pengurus Kewangan
Gred Jawatan: A41
Jadual Gaji: RM2,080.00 – RM9,546.00
Taraf Jawatan: Kontrak
Kekosongan: 1 Jawatan

TARIKH TUTUP PERMOHONAN: 21 JULAI 2022