Jabatan & Agensi Negeri

BEKALAN AIR TERENGGANU
Bangunan Pembekal Air Terengganu, Kuala Terengganu

No Telefon Am : 09-6235656
No Faks : 09-658974
E-mel : jba@terengganu.gov.my
Laman Web : http://jba.terengganu.gov.my/

JABATAN HAL EHWAL AGAMA TERENGGANU
Pusat Pentadbiran Islam Negeri
Kompleks Seri Iman
20676 Kuala Terengganu
Terengganu

No Telefon Am : 09-6252525
No Faks : 09-6235185
E-mel : adminjheat@jheat.terengganu.gov.my
Laman Web : http://jheatweb.terengganu.gov.my/

JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI TERENGGANU
(Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat)
Tingkat 1, Wisma Negeri
Jalan Pejabat, 20564 Kuala Terengganu
Terengganu

No Telefon Am : 09-6274251
No Faks : 09-6239864
E-mel : jkm@terengganu.gov.my
Laman Web : http://www.jkm.gov.my/jkm/index.php?r=negeri/index

JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH TERENGGANU
Aras 5, Bangunan Mahkamah Syariah
Jalan Sultan Mohamad
21100 Kuala Terengganu
Terengganu

No Telefon Am : 09-6232323
No Faks : 09-6241510
E-mel : jkstr@esyariah.gov.my
Laman Web : http://syariah.terengganu.gov.my/

JABATAN KERJA RAYA NEGERI TERENGGANU
Tingkat 12, Wisma Negeri,
Jalan Pejabat,
20200 Kuala Terengganu,
Terengganu Darul Iman.

No Telefon Am : 09-6222444
No Faks : 09-6235624
E-mel : jkr@terengganu.gov.my
Laman Web : http://www.jkr.terengganu.gov.my

JABATAN MINERAL & GEOSAINS TERENGGANU
Pusat Pentadbiran Geosains,
Kompleks Geosains, 20760 Kuala Terengganu

No Telefon Am : 09-6252525
No Faks : 09-6235185
E-mel : jmgtgg@jmg.gov.my
Laman Web : http:///www.jmg.gov.my/

JABATAN MUFTI NEGERI TERENGGANU
Tingkat 1, Pusat Pentadbiran Islam Terengganu,
Kompleks Seri Iman, Jln Sultan Mohamad
21100 Kuala Terengganu
No.Telefon : 09-6252525 samb.3101
No.Fax : 09-6235411

No Telefon Am : 09-6252525
No Faks : 09-6235411
E-mel : mufti@terengganu.gov.my
Laman Web : http://mufti.terengganu.gov.my/
JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI TERENGGANU
Tingkat 6, Wisma Negeri,
20626 Kuala Terengganu,
Terengganu Darul Iman.

No Telefon Am : 09-6233008
No Faks : 09-6232646
E-mel : jpstrg@jps.terengganu.gov.my
Laman Web : http://jpsweb.terengganu.gov.my

JABATAN PERANCANG BANDAR DAN DESA TERENGGANU
Tingkat 4 Wisma Negeri
20646 Kuala Terengganu
Terengganu


No Telefon Am : 09-6301212
No Faks : 09-6244117
E-mel : pbd@terengganu.gov.my
Laman Web : http://www.jpbdtrg.gov.my

JABATAN PERHUTANAN NEGERI TERENGGANU
Tingkat 8, Wisma Negeri
20200 Kuala Terengganu
Terengganu Darul Iman
No. Tel : 609-6274123
No. Fax: 609-6236552

No Telefon Am : 09-6274123
No Faks : 09-6236552
E-mel : phnt@forestry.terengganu.gov.my
Laman Web : http://trgforestry.terengganu.gov.my/

JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR NEGERI TERENGGANU
Jalan Bukit Kecil, Kuala Terengganu
Peti Surat 203
Kuala Terengganu
Terengganu

No Telefon Am : 09-6221822
No Faks : 09-6229982
E-mel : jpv@terengganu.gov.my
Laman Web : jpvtrg.terengganu.gov.my

JABATAN PERTANIAN NEGERI TERENGGANU
Tingkat 5, Wisma Negeri,
20632 Kuala Terengganu,
Terengganu.

No Telefon Am : 09-6222444
No Faks : 09-6235177
E-mel : ppnt22@terengganu.gov.my
Laman Web : http://doa.terengganu.gov.my/

PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN TERENGGANU
Tingkat 7 & 11,
Wisma Darul Iman
20576 Kuala Terengganu
Terengganu


No Telefon Am : 09-6231957
No Faks : 09-6229887
E-mel : ptgtrg@terengganu.gov.my
Laman Web : http://ptgweb.terengganu.gov.my

PERBENDAHARAAN NEGERI TERENGGANU
Tingkat 3 & 4
Wisma Darul Iman,
20595 Kuala Terengganu
Terengganu
No Tel: 09-6231957
Faks: 09-6267948

No Telefon Am : 09-6231957
No Faks : 09-6237949
E-mel : perbendaharaan@terengganu.gov.my
Laman Web : http://perbendaharaan.terengganu.gov.my/

SURUHANJAYA PERKHIDMATAN NEGERI TERENGGANU
Tingkat 7 Wisma Negeri
20200 K.Terengganu
Terengganu

No Telefon Am : 09-6274146
No Faks : 09-6223906
E-mel : spn@terengganu.gov.my
Laman Web : http://spn.terengganu.gov.my
Menu